BIZIKLETAZ ADINIK EZ

2017an Elkarteen Erregistroan inskribatutako irabazi-asmorik gabeko erakundea. Jardueraren helburua pertsonen bizi-kalitatea hobetzea da, parte-hartzearen, belaunaldien arteko lankidetzaren eta hiri-mugikortasunaren bidez.

Informazio gehiago entitatearen web gunean.

Entitatearen jarduera

Dibertsitate funtzionala Adinekoak Osasuna

MARTXAN DAUDEN PROGRAMAK

EGOKITUTAKO TRIZIKLOETAN IBILALDIAK

Trizikloko paseoak, adinekoei eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei egokituta. Boluntarioek trizikloak gidatzen dituzte eta erabiltzaile-bidaiariei laguntzen diete.

Iraunkorra