BIZIKLETAZ ADINIK EZ

2017an Elkarteen Erregistroan inskribatutako irabazi-asmorik gabeko erakundea. Jardueraren helburua pertsonen bizi-kalitatea hobetzea da, parte-hartzearen, belaunaldien arteko lankidetzaren eta hiri-mugikortasunaren bidez.

Informazio gehiago entitatearen web gunean.

Entitatearen jarduera

Dibertsitate funtzionala Adinekoak Osasuna

MOMENTU HONETAN ELKARTE HONEK EZ DITU PROGRAMAK