KAEBNAI boluntario taldea

Programaren hasiera: Iraunkorra

Komunitarioa Kultura Giza eskubideak

-Sentsibilizazioa: kulturen arteko sentsibilizazio-jarduerak sustatzea hainbat espaziotan.

-Prestakuntza: heziketa inklusiboa eta kulturartekotasuna lantzeko prestakuntza-jarduerak antolatzea.

-Orientazioa eta aholkularitza, arlo ezberdinetan lan egiten den erabiltzaile eta profesionalei. Europako Elkartasun Kidegoan parte hartzea.

-Bitartekaritza: tailer sozio-afektiboak gazteentzat, bertakoen eta etorkinen arteko kultura-topaketa positiboa egiteko.

-Dokumentazioa.

-Ikerketa.

Parte hartzeko urte garaiak:
Urte guztian
Parte hartzeko denbora:
Asteburutan - Arratsaldez Asteburutan - Goizez Astegunetan - Arratsaldez Astegunetan - Goizez
Ekintzaren hartzaileak:
Gizartea orokorrean
Boluntarioen profila:
Gazteak (18-30 urte) Pertsona helduak Unibertsitarioak
Boluntarioen lanak:
Administrazio eta logistika lanetan languntza Harrera, informazioa eta aholkularitza Prestakuntza eta okupazio lanak Sentsibilizazioa eta salaketa soziala Taldeen dinamizazioa

Parte hartzeko eskaera egin

Non gustatuko litzaizuke parte hartu

    Bidasoa
    Donostialdea
    Tolosaldea