Elkarteen kudeaketa

EN BLANCO
Zeintzuk dira elkarte bat sortzeko bete beharreko pausoak?

Elkartea sortzeko jarraitu beharreko pausoak ondorengo dokumentuan dituzu: “Elkartearen eraketarako jarraibideak”

Zer da natura sexualeko aurrekari penalen ziurtagiria? Nola tramitatu daiteke?

• Zer da aurrekari penalen ziurtagiria? Pertsona batek sexu delitua egiteagatiko aurrekari penalak ez dituela egiaztatzen duen ziurtagiria da.

• Zergatik? Adingabeak babesteko legeak eta boluntariotza lege berriak agintzen dutelako.

• Zertarako? Adingabeak babesteko aurreikusi den segurtasun neurria da. Arrisku egoerak saihesteko helburuarekin, delitu hau bete izan duten pertsonen erregistro bat sortu eta osatuko da.

• Nork eskatu behar du? Adingabekoekin lan egiten duten langile edota boluntario guztiek. Orain arte beharrezkoa izan ez bada ere, martxoaren 1etik aurrera, indarrean dagoen izapidea da.

o Norbanako eskaera:

 • Eskaera-orria behar bezala beteta entregatzea
 • 18 urteak beteta izatea. (*eskatzailea adingabea bada, guraso edo tutoreek bere izenean eskatu beharko dute).
 • N.A.N espainiarra izatea.
 • Atzerritarren kasuan, jatorrizko herrialdearen ziurtagiria eskatu beharko dute. Egokiena, herrialdeko enbaxadarekin harremanetan jartzea da, ziurtagiria gaztelaniara itzulita eta konpultsatua egon behar delako.

o Taldeko eskaera:

 • Administrazio Publikoan lan egiten dutenek Administrazioari informazio hori eskuratzeko baimena ematearekin nahikoa da.
 • Elkarte edota enpresetako langile eta boluntarioen kasuan ordezkari bat izendatzeko aukera dago. Ordezkari honek, eskaera bakarra helaraziko dio Lurraldeko Justizia Gerentziari.
  • Gutun bitartez egiten bada: gutun-azalean Adingabekoekin Lan egitea (Elkartutako prozesua) adierazi.
  • Informazioa eskatzeko, ordezkatzen dituen pertsona guztien baimena.
  • Gutun-azalean NAN guztien fotokopia konpultsatu edota elkartearen zigiluarekin.
  • Ordezkariaren agerraldi-dokumentua.
  • Excel dokumentua (pendrive edo CD batean) eskatzaile guztien datuekin.
 • Datuak baieztatzean elkarte/enpresari helaraziko zaizkio eta daturen batean akatsa aditu ezkero ziurtagiriak luzatzen dituen bulegoak interesatuarekin jarriko da harremanetan, horiek zuzentze aldera.
 • Internet bitartez egiteko.

 

2016ko martxoaren 1etik beharrezkoa da adingabekoekin lan egiten duten langile edota boluntario guztiek adingabekoekin lan egiteko aurrekari penalen ziurtagiria ateratzea Adingabeak babesteko legeak eta boluntariotza lege berriak eskatzen duten bezala. Helburua adingabekoak babestea da eta arrisku egoerak saihestea.

Oraindik tramitea bete ez baduzu, EGKn ziurtagiria ateratzeko aurreko sarrera osatzen duten aukera berriak topatu ditugu.

 

Nola lortu ziurtagiria

 • Justiziako Lurralde Gerentzietan. Euskal Herri mailan Bilbon eta Iruñan dute egoitza. Beherago azaltzen diren bi bulego hauetara hurbilduta modu presentzialean egin dezakezu kudeaketa eta ziurtagiria momentuan lortu. Horretarako, formularioa behar den bezala bete eta N.A.Naren fotokopia besterik ez duzu eraman behar.

Justiziako Lurralde Gerentzia (Bilbon)
“Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)”
Elcano,9, 7ª
48071-Bilbao
Teléfono: 944245418

Justiziako Lurralde Gerentzia (Iruñan)
“Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)”
Virgen del Puy, 1
31071-Pamplona
Teléfono: 848424023
Email: gerencia.pamplona@mju.es

 

 • Gobernuko ordezkaritza eta azpiordezkaritzetan. Bilbo eta Iruñako ordezkaritzez gain Gasteizen eta Donostian azpiordezkaritza bulegoak daude (modu presentzialean) eginbeharreko gestioak errazten dituztenak Bilbon zein Iruñara joan behar izatea ekidinez. Tramitea bertan egin ondoren SMS bat helduko da zure mugikorrera. bertan ematen dizuten kodearekin zure ziurtagiria lortuko duzu interneten bitartez. PDF dokumentu bat izango da eta behar beste aldiz erabili ahal izango duzu.Hauek dira bulegoak:

Gobernuko Gipuzkoako azpiordezkaritza (Donostian)
PIO XII Plaza 6, Donostia
Teléfono zenb.: 943989000

 • Posta bidez. Kasu honetan, formularioa behar bezala bete beharko duzu eta honekin batera N.A.N-aren FOTOKOPIA KONPULTSATUA (konpultsatzeko, funtzionario batek egin behar du; udaletxean, udaltzaingoan… ). Gutunazala prest izatean, hartzailea zehaztu behar da: Justiziako Lurralde Gerentziak, Bilbo edo Iruña kasu honetan. Zure eskaera jaso bezain laster SMS bat helduko da zure mugikorrera. bertan ematen dizuten kodearekin zure ziurtagiria lortuko duzu interneten bitartez. PDF dokumentu bat izango da eta behar beste aldiz erabili ahal izango duzu.

 

 • Eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuaren bitartez. Eskaera eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuaren bitartez egin daiteke. Horretarako formularioa behar bezala bete eta N.A.N.aren fotokopia originalarekin batera eraman behar da bertan ziurtatzeko. Zuzenean zerbitzutik helarazten dute eskaera Justiziako Lurralde Gerentziara. OSO GARRANTZITSUA DA HARTZAILEAREN HELBIDEA ZEIN DEN ZEHAZTEA (BILBO edo IRUÑA ) kasu batzuetan madrilera bidali dituzte eskaera eta ez dira heldu. Ziurtagiria lortzeko posta bidez bezala, eskaera jasotzen dutenean zure mugikorrera SMS bat helduko da eta webgunearen bitartez jasotako kodea sartu eta zure ziurtagiria lortuko duzu PDF formatuan beharbeste aldiz inprimatu eta erabiltzeko.

 

 • Internet bitartez. Eskaera on-line egitea da biderik azkarrena baina horretarako N.A.N. irakurgailu bat behar da eta dokumentuaren pasahitza eskura izatea. Oso garrantzitsua dira bi gauza ksu honetan: NAN elektronikoaren pasahitza eguneratuta izatea eta NAN elektronikoaren zertifikatua eguneratuta izatea. Eguneratzeko tramiteak NAN-eko bulegoetan aurkitu daitezkeen terminaletan burutu daitezke.

          Iturria: EGK

Informazio gehiago:

Eskaerarako Natura-Delitu Ziurtagiri Sexualeko erabiltzaileko Eskuliburua

-Zalantzak argitzeko galdera sorta

Zer jaso beharko luke entitate baten Boluntariotza planak?

Boluntariotza planaren edukia, entitatearen ezaugarrien araberakoa izango da. Orokorrean, honako eduki hauek jaso beharko lituzke:

1. Elkartearen helburuak eta aurkezpen motz bat.

2. Elkarteak boluntariotza nola ulertzen duen eta zein modutan barneratuko den entitatean.

3. Zeintzuk lirateke boluntarioen funtzio eta egitekoak.

4. Balizko boluntarioen profila (gutxiengo eta gehiengo adina, jarrera, ezagutzak,..).

5. Zeintzuk izango dira boluntarioen eskubide eta bete beharrak.

6. Elkartearen estrukturan bere parte hartzea nola gauzatuko da.

7. Boluntarioen ibilbidea elkartearen barruan zein izango da, fase bakoitza (kaptazioa, harrera, fidelizazioa, formazioa, desbinkulazioa,..) zehaztu nola burutuko den eta nor arduratuko den.

8. Boluntarioen estatutua (Boluntariotzaren euskal legeak entitateek boluntarioen estatuta edukitzea eskatzen du).

9. Boluntarioen kudeaketara bideratuko diren baliabideak, pertsonanak, espazioak,…

10. Aipatu nahi den beste edozein puntu.

Boluntariotzaren Euskal Legeak ez du boluntariotza programaren inguruan argibiderik ematen. Boluntariotzaren Espainiako Legeak ordea, boluntariotza programa baten gutxieneko edukia zein den adierazten du:

“7. artikulua. Boluntariotzako programak.

1. Boluntariotzako programa bakoitzak, gutxienez, ondorengo eduki hau izan behar du:

a) Izena.

b) Programaren arduradunaren identifikazioa.

c) Programaren xedeak eta helburuak.

d) Barnean hartzen dituen jardueren deskribapena.

e) Barnean hartzen duen lurralde-eremua.

f) Berori egikaritzeko aurreikusten den iraupena.

g) Beharrezkoa den boluntario kopurua, egin behar diren zereginetarako profil egokia eta eskatzekoa den kualifikazioa edo prestakuntza.

h) Hala badagokio, programaren jomuga izango diren pertsonen profila zehazteko irizpideak.

i) Aurrera eramateko behar diren bitartekoak eta baliabideak.

j) Kontrol, segimendu eta ebaluazioko mekanismoak.”

Zer egin dezakegu administrazio publikoan eskaturiko dirulaguntza bat ukatzen badigute, eta erabaki hori bidezkoa ez dela iruditzen bazaigu?

Administrazio publikoaren dirulaguntza deialdi batean, eskaera burutu badugu eta erresoluzioa ateratakoan, dirulaguntza egokitu ez bazaigu, eta erabaki hori bidezkoa ez dela izan iruditzen bazaigu, erabaki horri aurre egiteko tresna bat gorako errekurtsoa da.

Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.

GORAKO ERREKURTSOAREN EREDUA

Irabazi asmorik gabeko beste entitate batekin hitzarmena sinatu nahi bada, ze puntu jaso beharko lituzke? Ze balio juridiko izango luke hitzarmenak?

Hitzarmena izenpetzen duten entitateen datuak eta elkar-lan horrek izango dituen ezaugarriak jasotzea da garrantzitsuena. Horretarako garbi eduki beharra dago ze gaien inguruan izango den elkar-lana eta zein modutara burutuko den.

HItzarmenak akordio eta konpromiso zehatzak balitu, akordio hauek bi aldeak juridikoki lotetsiko dituzte.

Zeintzuk dira dokumentuen eta kontabilitatearen inguruko betebeharrak irabazi asmorik gabeko entitate batentzat?

Euskadiko elkarteen legeak, bere 23garren artikuloan bete behar hauek egozten dizkie irabazi amorik gabeko entitateei, dokumentuan eta kontabilitatearen inguruan:

 1. –Elkarteak ondoko liburuak izan behar ditu, eguneratuta eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrak behar bezala legeztatuta:

  1. Elkartekide direnen erregistro-liburu bat.

  2. Akta-liburu bat.

  3. Kontu-liburu bat.

 2. – Kontuak aurkezteko eta aurrekontua egiteko, gero Batzar Nagusiak onets ditzan, elkarteak duen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela emateko balio duen edozein kontabilitate-sistema erabil daiteke.

Zeintzuk dira bete beharreko baldintzak eta jarraibideak irabazi asmorik gabeko entitate bat herri onurako elkartea bilakatzeko?

Eusko Jaurlaritzak herri-onurako izaera aitortu ahal izango die Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta dauden elkarteei, baldin eta indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta, beren jardueren bitartez, interes orokorra edo guztien ongia lortzen laguntzen badute, eta, horretarako, eskuzabaltasun-,altruismo-, elkartasun- eta aniztasun-balioak nabarmen gauzatzen badituzte.

Herri-onura diskrezionaltasunez aitortuko da, elkarteak aurrera eramandako xedeek eta jarduerek jasotzen duten balorazioaren arabera.

Eusko Jaurlaritzak aitortuko du herri-onura, Gobernu Kontseiluak onetsitako dekretu baten bidez. Dekretu-proposamena gaiaren arabera dagokien sailek eta, betiere, justiziaren arloan eskuduna den sailak egingo dute; eta azken sail horrek izapidetuko ditu prozedura, eta horretan sor daitezkeen auzi guztiak.

Herri-onuraren aitorpena ezeztatu ahal izango da, Dekretu bidez beti ere.

Bai aitorpena, bai aitorpenaren ezeztapena Aldizkari Orokorrean publikatuko dira.

Herri-onurakotzat aitortu diren elkarteek une bakoitzean indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen eskubide, onura eta salbuespenez ?ekonomikoak, administratiboak, zergen arlokoak eta sozialak ? gozatzeko eskubidea izango dute.

Ordainetan, aurreko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak aurkeztu behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, ekitaldi hori amaitu eta hurrengo sei hilabetetan; horrekin batera, ekitaldi horretan elkarteek burutu dituzten jarduerak deskribatzen dituen txosten bat ere aurkeztu behar dute.

Orobat, Herri Onurako Elkarteen Babesletzak haien jarduerei eta funtzionamenduari buruz eskatzen dizkien informazio eta agiri guztiak eman behar dizkiote Babesletzari.

Eusko Jaurlaritzak herri-onurako izaera aitortu ahal izango die Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta dauden elkarteei, baldin eta indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta, beren jardueren bitartez, interes orokorra edo guztien ongia lortzen laguntzen badute, eta, horretarako, eskuzabaltasun-,altruismo-, elkartasun- eta aniztasun-balioak nabarmen gauzatzen badituzte.

Herri-onura diskrezionaltasunez aitortuko da, elkarteak aurrera eramandako xedeek eta jarduerek jasotzen duten balorazioaren arabera.

Eusko Jaurlaritzak aitortuko du herri-onura, Gobernu Kontseiluak onetsitako dekretu baten bidez. Dekretu-proposamena gaiaren arabera dagokien sailek eta, betiere, justiziaren arloan eskuduna den sailak egingo dute; eta azken sail horrek izapidetuko ditu prozedura, eta horretan sor daitezkeen auzi guztiak.

Herri-onuraren aitorpena ezeztatu ahal izango da, Dekretu bidez beti ere.

Bai aitorpena, bai aitorpenaren ezeztapena Aldizkari Orokorrean publikatuko dira.

Informazio gehiago:

Euskadiko elkarteen legea

Herri onurako elkarteak – Gobernantza publiko eta Autogobernu saila (Eusko Jaurlaritza)

 

Zer egin behar da entitate bateko zuzendaritza batzordean aldaketak egin nahi badira?

1.- Elkarte eta federazioek Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroari honako kargu hauetan gertatutako aldaketen berri eman behar diote: presidentea, idazkaria, diruzaina eta, hala badagokio, kide anitzeko gobernuko kideak. Horretarako, hilabeteko epea izango dute, Batzar Orokorrak dagozkion erabakiak hartzen dituenetik aurrera zenbaturik.

2.- Elkarteak edo Federazioak estatutuen aldaketa bat aurkezten duenean gobernu-organoa osatzen duten pertsonak aldatzeko, Zuzendaritza Batzordea ere aldatu beharko du; izan ere, inskribatu nahi dituen estatutuetan ezartzen denera egokitu beharko baita Zuzendaritza Batzordea.

Informazio gehiago:

Zuzendaritza batzordea aldatzea – Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorra.

Datu pertsonalen babesa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokor berria (DBEO-Erregelamendua) 2016ko maiatzean argitaratu zuten, eta 2018ko maiatzetik aurrera nahitaez ezarri beharrekoa izango da. Orain trantsizio aldian gaudenez, indarrean jarraituko dute 95/46 Zuzentarauko xedapenak eta estatu bakoitzean zuzentaraua garatzen duten arauak. Hala ere, tratamenduaren arduradunek eta eragileek neurriak prestatzen eta egokitzen hasi behar dute, Erregelamendua ezarri beharrekoa den unerako, bertan aurreikusitako aurreikuspenak betetzeko gai izateko.

Informazio gehiago:

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA

DATUAK BABESTEKO ESPAINIAKO AGENTZIA

Zein da Gipuzkoako eskuhartze sozialaren arloko entitateek aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa, langileen lan alderdiak erregulatzeko?

2015-2018 urteetarako Esku Hartze Sozialari Buruzko Gipuzkoako II Lan Hitzarmena

Hitzarmen hau Esku Hartze Sozialaren inguruko jarduerak gauzatzen dituzten enpresa, elkarte, fundazio, zentro, entitate edo antzeko erakundeei (aurreran tzean erakundeak) aplikatuko zaie, baldin eta erakunde horien izaera juridikoa eskubide publikokoa ez bada, edo erakunde horren akziodun nagusi eta bakarra Herri Administrazioren bat ez bada.

Honako hauek har tzen dira Esku Hartze Sozialtzat: Gizarte premiei erantzuten dioten eta modu formalean edo antolatuta
egiten diren jarduerak edo jardunak. Jarduera horien helburua gizarte-bazterkeria prebenitu, arindu edo zuzentzea izan daiteke, baita gizarteratze-prozesuak edo parte-hartze sozialeko prozesuak sustatzea ere.

Honako eremu hauek izango dira hitzarmen honen eraginpekoak: Gizarte-ekintzaren eremuak, gizarte eta lan arloko eremua edo gizarte eta osasun-arloko eremua, baita gizarte eta kultura arloko eremua eta gizarte-hezkuntzazko eremua ere, baita sortutako gaixotasun mentala ere. Zortzi garren xedapen gehigarrian jarduera-katalogo bat jasotzen da funtzio eremuaren ezagutza eta zehaztapen hobea izateko.

Kolektibo hartzaileak ere askotarikoak dira: adingabeak eta gazteak, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak, adindunak, arrazoi ekonomikoak direla eta baztertuta daudenak, aterperik gabekoak, edonolako adikzioarekiko edo adikzio ohiarekiko mendetasunak eragindako osasun arazoak dituzten pertsonak, etorkinak, langabeak, giltzapetuak eta giltzapetu ohiak; kasu guztietan baztertuta eta/edo babesik gabe dauden pertsonak edo kolektiboak, baztertuta eta/edo babesik gabe egoteko arriskuan daudenak, edo gizartean parte har dezaten sustatu beharra dutenak.

Hitzarmen Kolektibo hau jardute-eremuko erakunde guztiei aplikatuko zaie, baita Gipuzkoako Lurralde Historikoan lan egiten duen langile orori ere, erakundeak bere helbide soziala edozein tokitan duela ere.

INFORMAZIO GEHIAGO

Zer da Euskadiko boluntariotzako erakundeen errolda orokorra? Zer egin behar da bertan inskribatzeko?

Boluntarioei buruzkoa ekainaren 25eko 17/1998 LEGEAren 10. artikuluak arautzen du Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorra, zeinek Euskadiko boluntariotzako erakundeen kopurua eta osaera ezagutzea duen helburu.

Errolda honetan biltzen dira gehienbat boluntarioz osatuta dauden erakundeak eta beren programa edo egitasmoak boluntarioen bitartez gauzatzen dituztenak (17/1998 Legearen 8.2a artikulua).

Izena eman ahal izateko, baldintza hauek bete behar dituzte:

 • Legearen arabera osatuak izatea, nortasun juridiko propioa edukitzea.
 • Irabazi-asmorik ez izatea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen barruan fundazio eta elkarteei dagokien erregistroan behar bezala erregistratuta egotea.
 • Interes orokorreko ekintzen barruan programak edo egitasmoak egitea (gizartearen edo pertsonaren onerako lan egiteko konpromisoa dutenak, esparrua edozein dela ere: gizartea, komunitatea, hiria, kultura, garapena, ingurugiroaren babesa edo antzekoa).

Eusko Jaurlaritzak kudeatzen du Errolda hau, gizarte-ongizatearen arloan eskumenak dituen sailaren bidez. Legealdi honetan (2017-2020), apirilaren 11ko 75/2017 Dekretuak ezarritakoari jarraituta, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzak egingo du lan hori.

Izena eman nahi duten erakundeek honako dokumentazio hau aurkeztu behar izango dute bai Zuzenean hiritarren arreta-zerbitzuan, bai postaz.

 

Zeintzuk dira Fundazio bat sortzeko bete beharreko pausoak?

Deskribapena

Irabazi-asmorik gabe sortutako erakundea da fundazioa eta interes orokorreko xedeak betetzeko erabiliko da fundazioaren ondarea. 

Azkenik bere nortasun juridikoa lortzeko ezinbestekoa da administrazio fundazioen erregistroan inskribatzea.

 

 

Izendapen-ziurtagiria

Fundazioaren izenaren baitan «Fundación», «Fundazioa» edo «Iraskundea» hitza adierazi beharko da, eta ezberdina izan beharko da Fundazioen Erregistroetan aurretik inskribatutako beste izenekiko.

 Fundazio baten eratze-eskritura publikoak honako alderdi hauek jaso behar ditu gutxienez:

… Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren ziurtagiria fundazioen izenek bete beharreko arauak betetzen direla egiaztatzen duena.

 

Fundazioak eratzea

Fundazioa pertsona fisiko edo juridikoek sor lezakete, publiko zein pribatuak, espainiarrak edo atzerrikoak.

Pertsona fisikoek jarduteko gaitasun nahikoa izan beharko dute fundazioaren ondare-zuzkidura osatuko duten ondasun eta eskubideak dohain erabiltzeko.

Pertsona juridikoek, ordea, fundazio bat sortzeko borondatea adierazteko eta pertsona juridikoa ordezkatuko duten pertsona fisikoak izendatzeko eskuduntza duen organoaren bidezko akordioa beharko dute.

Fundazioa “inter vivos” edo “mortis causa” egintza bidez sortu liteke baina beti ere, beharrekoa izango da notario-eskritura bidez formalizatzea. Eskriturak 9/2016 legea, ekainaren 20koa, Euskal Autonomi Erkidegoko Fundazioei buruzko legeak bere 9.artikuluan adierazitako baldintzak bete beharko ditu, eta ondorioz, honako inguruabarrak egiaztatu beharko dituzte bertan : izaera; fundazio bat sortzeko borondatea; haserako ondare-zuzkidura; fundazioen estatutuak; fundazioaren gobernu organoa osatzen duten pertsonak; karguaren onarpena; eta, ea eskriturari eratze-agiri izaera eman zaion, beste pertsona batzuk ere fundatzaile gisa sartu ahal izan daitezen.

Hasierako ondare-zuzkidura ezinbestekoa da fundazio bat sortu ahal izateko. Nahikoa eta egokia izan beharko da fundazioaren helburuak betetzeko.

30.000 €ko dotazioa nahikoa dela ulertzen da, eta kopuru horretatik behera, ikerketa ekonomikoa aurkeztu beharko da, fundazioaren bideragarritasun ekonomikoa frogatzen duena.

Edozein kasutan, lehenengo ekonomia-ekitaldian burutuko diren ekintzen egitasmoa aurkeztu beharko da.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Fundazioen erregistroa.

Informazio gehiago: 

Eusko Jaurlaritzako Fundazioen erregistroaren web gunea

 

Non erregistratu behar da Gipuzkoako irabazi asmorik gabeko entitate bat?

Lehendakariak behar bezala sinatutako eskabidea, gainontzeko dokumentuekin batera, (Ikus “Elkartearen eraketarako jarraibideak”) Justizia eta Herri Administrazio Sailaren menpe dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroari zuzendu beharko zaio, eta honako helbideetan aurkeztu ahal izango da: 

Zuzenean zerbitzuko bulegoen helbideak: 

Donostia – San Sebastián 
Andia, 13 
20004 Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa) 

Vitoria – Gazteiz 
Ramiro de Maeztu, 10 behea 
01008 Vitoria-Gasteiz 
(Araba) 

Bilbao 
Gran Vía, 85 
48011 Bilbao 
(Bizkaia) 

Zein da Euskadiko irabazi asmorik gabeko elkarteak arautzen dituen legea?

Euskadiko Autonomia Erkidegoan, irabazi asmorik gabeko elkarteak (GKEak, elkarteak) 7/2007 LEGEA, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoak arautzen ditu. Bertan, elkartearen funtzionamendu orokorra arautzen da, eta elkarte batek betebeharrekoak finkatzen dira.

1. artikulua.– Xedea.

Lege honek xede hauek ditu:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren bakarreko eskumenekoak diren elkarteen araubide juridikoa ezartzea, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuko 10.13 artikuluarekin bat etorriz eta, nolanahi ere, Elkartzeko Eskubidea Arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren kontra jarri gabe.

2.– Elkartegintza sustatzea Euskal Autonomia Erkidegoan, elkarteen gizarte-balioa aldarrikatuz eta horiek herri-onurakotzat aitortzearen nondik norakoak arautuz.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

1.– Lege hau beren jarduerak nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituzten elkarteei aplikatuko zaie; elkarteok lurralde-eremu horretatik kanpo ere jardun ahal izango dira, baina jardun hori noizbehinkakoa edo osagarria bada. Lege hau, orobat, Euskal Autonomia Erkidegoan eratu eta garapenerako lankidetzako eta ekintza humanitarioko jarduerak egiten dituzten elkarteei ere aplikatuko zaie.

2.– Beren lege pertsonalaren arabera arautzen diren atzerriko elkarteek, beren jarduerak batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte, ordezkaritza bat izan behar dute Erkidego honetan. Ondore horietarako, euskal herri-administrazioekiko harremanari dagokionez
aplikatuko zaie lege hau atzerriko elkarte horiei.

3.– Estatutuetan beren jarduerak nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituztela adierazten duten elkarteak lege honen menpekotzat joko dira beti.

Ze baldintza bete behar dituzte boluntariotza entitateek beren boluntarioek (EHUko ikasleak balira) elkartasun eta lankidetza jardueren bidez unibertsitate kredituak lortu nahi badituzte?

UPV/EHUn matrikulatutako ikasleek elkartasuneko eta lankidetzako jardueretan aritzeagatik kredituak aitortzea eskatu ahal izango dute. Unibertsitatean ikasten aritu diren bitartean gauzatutako ekintzak izan beharko dute. 

Mota honetako jardueren bidez kredituak aitortu ahal izateko, jarduera horiek zenbait baldintza betetzen dituzten erakundeetan egin behar dira.

Boluntario laneko erakundetzat hartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen barruan fundazio eta elkarteei dagokien erregistroan behar bezala erregistratuta egonik interes orokorreko ekintzen barruan programak edo egitasmoak garatzen dituztenak, eta, betiere, ondoko baldintzak betetzen badituzte:

-Boluntarioaren estatutua eratua izatea eta boluntarioen arretarako plan bat;
-Asegurua kontratatua izatea, erantzukizun zibilekoa eta istripuetarakoa, horren bidez boluntarioa babestuta egon dadin;
-Konpromiso idatzia sinatzea erakundeak eta boluntarioak;
-Boluntarioari lanak egiaztatzeko agiria ematea, kredituak aitortze aldera.

Informazio gehiago:

-Berrikuntza, Gizarte Konpromisoaren eta Kulturgintzaren arloko errektoreordetzak garatutako protokoloa, Hautazko kredituak aitortzea egindako boluntariotza jarduerengatik.

-Lortu kredituak elkartasun eta lankidetza jardueren bidez (boluntario diren ikasleentzat informazioa).

Harreman telematikoa administrazioarekin

Sarrera.

Izapidetze telematikoak Administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidezko harremana gauzatzeko modua da, zerbitzu publikoetara sartzeko edo administrazio prozeduren izapideak egiteko, hala nola diru-laguntza eskaerak.

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea indarrean sartu denez, erakundeek administrazioarekin egin beharreko tramitazioak modu telematikoz egitera derrigortuta daude. Horrek esan nahi du ezin izango direla aurrez aurre aurkeztutako tramitazioak onartu, “paperean”, Zuzenean-eko bulegoetan, postaz, etab.

Izapide telematikoak egiatasuna, osotasuna, isilekotasuna, erabilgarritasuna eta informazioaren kontserbazioa bermatzen du. Honetaz gain, izapidea arindu egiten du, eta ondorioz diru-laguntza deialdiak lehenago ebaztea ahalbidetzen du, erakunde eskatzaile guztien onerako dena.

Erabiltzaileei ondokoak eskaintzen dizkie:

 • Berehalakotasuna: Eskaera edo eransten den dokumentazioa berehala iristen zaie Zuzendaritza kudeatzaileei.
 • Ez lekualdaketarik: Ez da zertan lekuz aldatu dokumentuak Ordezkaritzetara edo posta-etxeetara eramateko. Lantokitik bertatik izan daitezke harremanak administrazioarekin.
 • Ordu mugarik ez: Ez dago ordu-mugarik, kudeaketak guk aukeratzen dugunean egin daitezke.

 

Zer ziurtagirik balio du izapidetze telematikoa egiteko?

Beharrezkoa da identifikazio elektronikorako bitarteko bat izatea.

Norbanakoaren edo pertsona fisikoaren ziurtagiria erabili ahal izateko, ezinbestekoa izango da pertsona hori, erakundearen izenean jarduten duena, Ahalordeen erregistro elektronikoan horretarako izena emanda egotea. Aplikazio berri honek kudeatzen ditu erakundeek pertsona batzuei bere izenean jarduteko ematen dizkieten ordezkaritzak.

Kontuan izan behar da eskaera bakoitza hasi, sinatu eta bidaltzeko ziurtagiri elektroniko bera erabili behar dugula. Hau da, eskaera bat hasi dezakegu, zirriborroa gorde eta beste egun batean beste ziurtagiri batekin jarraitu, baina sinatu eta bidaltzeko hasi zen ziurtagiria erabili beharko dugu.

Nola lor dezakegu informazio gehiago eskaera telematikoki izapidetzeko beharrezkoak diren ziurtagiri digitalei buruz?

Izenperen web orrian, edo 902 542 542 telefonoan. Izenpe Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek bultzatutako ziurtapen erakundea da. Ziurtapen-zerbitzuetako egile batek sinadura elektronikoko zerbitzuak eskaintzen ditu. Sinadura elektronikoa honela defini daiteke: Internet bidez eta telefono bidez lehen bertaratuta egin behar ziren izapideak egin ahal izateko ohiko eskuzko sinadura “ordezkatu” dezaketen prozedura tekniko eta juridikoen multzoa.

Nola lor dezakegu informazio gehiago Ordezkarien Erregistro Elektronikoari buruz?

Ahalordeen Erregistro Elektronikoaren inguruko kontsultak use@euskadi.eus posta elektronikoan edo 945 06 20 16 telefonoan egin daitezke.

 

Nola egiten dira elkarteen bat-egiteak?

Zenbait elkartek bat egin ahalko dute: lehendik zegoen elkarte batek beste elkarte bat edo batzuk zurgatuz (zurgapenaren bidezko bat egitea) edo beste berri bat eratuz.

 

XURGAPEN BIDEZKO BAT-EGITEA. JARRAIBIDEAK

Bi elkartek bat egiten badute eta haietako batek bestea xurgatzen badu, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

– Eragindako elkarteek bat-egitea erabakitzeko egindako aparteko batzar orokorren bileren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa, presidentearen oniritzia duena. Bertan, bileretara bertaratutakoen quoruma eta bozketaren emaitza adieraziko dira.

Beraz, bi ziurtagiri aurkeztuko dira:

– elkarte xurgatzaileak egindakoa.
– elkarte xurgatuak egindakoa.

 

ELKARTE BERRI BAT SORTZEKO BAT-EGITEA. JARRAIBIDEAK

Bi elkarte edo gehiagok bat egiten badute beste berri bat sortzeko, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

a) Eragindako elkarte bakoitzak bat-egitea erabakitzeko egindako Ezohiko Batzar Orokorren bileren akta edo ziurtagiria, idazkariak emana, eta presidentearen oniritzia duena. Bertan, bileretara bertaratutakoen quoruma eta bozketaren emaitza adieraziko dira.(Zenbat elkartek bat egiten duten, hainbat ziurtagiri aurkeztu behar dira)

2.- Akta edo idazkariak emandako ziurtapena, elkarte berria sortu den Batzar Orokorraren presidentearen oniritziarekin, adieraziz zeinek osatzen duten Zuzendaritza Batzordea eta zer kargu betetzen dituzten.

3.- Elkarte berriaren Estatutuak, orri guztiak elkartearen presidenteak eta idazkariak izenpetuta.

 

Informazio gehiago Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen erregistro orokorrean. (“Beste tramite batzuk” atalean)

Las Cookies son fragmentos de código que se instalan en el programa navegador del visitante para facilitar la interactividad personalizada con la página web. Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close