Elkarteen kudeaketa

Zeintzuk dira elkarte bat sortzeko bete beharreko pausoak?

Elkartea sortzeko jarraitu beharreko pausoak ondorengo dokumentuan dituzu: “Elkartearen eraketarako jarraibideak”

Non erregistratu behar da Gipuzkoako irabazi asmorik gabeko entitate bat?

Lehendakariak behar bezala sinatutako eskabidea, gainontzeko dokumentuekin batera, (Ikus “Elkartearen eraketarako jarraibideak”) Justizia eta Herri Administrazio Sailaren menpe dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroari zuzendu beharko zaio, eta honako helbideetan aurkeztu ahal izango da: 

Zuzenean zerbitzuko bulegoen helbideak: 

Donostia – San Sebastián 
Andia, 13 
20004 Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa) 

Vitoria – Gazteiz 
Ramiro de Maeztu, 10 behea 
01008 Vitoria-Gasteiz 
(Araba) 

Bilbao 
Gran Vía, 85 
48011 Bilbao 
(Bizkaia) 

Zein da Euskadiko irabazi asmorik gabeko elkarteak arautzen dituen legea?

Euskadiko Autonomia Erkidegoan, irabazi asmorik gabeko elkarteak (GKEak, elkarteak) 7/2007 LEGEA, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoak arautzen ditu. Bertan, elkartearen funtzionamendu orokorra arautzen da, eta elkarte batek betebeharrekoak finkatzen dira.

Zeintzuk dira Fundazio bat sortzeko bete beharreko pausoak?

Deskribapena

Irabazi-asmorik gabe sortutako erakundea da fundazioa eta interes orokorreko xedeak betetzeko erabiliko da fundazioaren ondarea. 

Azkenik bere nortasun juridikoa lortzeko ezinbestekoa da administrazio fundazioen erregistroan inskribatzea.

 

 

Izendapen-ziurtagiria

Fundazioaren izenaren baitan «Fundación», «Fundazioa» edo «Iraskundea» hitza adierazi beharko da, eta ezberdina izan beharko da Fundazioen Erregistroetan aurretik inskribatutako beste izenekiko.

 Fundazio baten eratze-eskritura publikoak honako alderdi hauek jaso behar ditu gutxienez:

… Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren ziurtagiria fundazioen izenek bete beharreko arauak betetzen direla egiaztatzen duena.

 

Fundazioak eratzea

Fundazioa pertsona fisiko edo juridikoek sor lezakete, publiko zein pribatuak, espainiarrak edo atzerrikoak.

Pertsona fisikoek jarduteko gaitasun nahikoa izan beharko dute fundazioaren ondare-zuzkidura osatuko duten ondasun eta eskubideak dohain erabiltzeko.

Pertsona juridikoek, ordea, fundazio bat sortzeko borondatea adierazteko eta pertsona juridikoa ordezkatuko duten pertsona fisikoak izendatzeko eskuduntza duen organoaren bidezko akordioa beharko dute.

Fundazioa “inter vivos” edo “mortis causa” egintza bidez sortu liteke baina beti ere, beharrekoa izango da notario-eskritura bidez formalizatzea. Eskriturak 9/2016 legea, ekainaren 20koa, Euskal Autonomi Erkidegoko Fundazioei buruzko legeak bere 9.artikuluan adierazitako baldintzak bete beharko ditu, eta ondorioz, honako inguruabarrak egiaztatu beharko dituzte bertan : izaera; fundazio bat sortzeko borondatea; haserako ondare-zuzkidura; fundazioen estatutuak; fundazioaren gobernu organoa osatzen duten pertsonak; karguaren onarpena; eta, ea eskriturari eratze-agiri izaera eman zaion, beste pertsona batzuk ere fundatzaile gisa sartu ahal izan daitezen.

Hasierako ondare-zuzkidura ezinbestekoa da fundazio bat sortu ahal izateko. Nahikoa eta egokia izan beharko da fundazioaren helburuak betetzeko.

30.000 €ko dotazioa nahikoa dela ulertzen da, eta kopuru horretatik behera, ikerketa ekonomikoa aurkeztu beharko da, fundazioaren bideragarritasun ekonomikoa frogatzen duena.

Edozein kasutan, lehenengo ekonomia-ekitaldian burutuko diren ekintzen egitasmoa aurkeztu beharko da.

 

Erreferentzia: 

Eusko Jaurlaritzako Fundazioen erregistroa

Iturria: Eusko Jaurlaritza

Zer jaso beharko luke entitate baten Boluntariotza planak?

Boluntariotza planaren edukia, entitatearen ezaugarrien araberakoa izango da. Orokorrean, honako eduki hauek jaso beharko lituzke:

1. Elkartearen helburuak eta aurkezpen motz bat.

2. Elkarteak boluntariotza nola ulertzen duen eta zein modutan barneratuko den entitatean.

3. Zeintzuk lirateke boluntarioen funtzio eta egitekoak.

4. Balizko boluntarioen profila (gutxiengo eta gehiengo adina, jarrera, ezagutzak,..).

5. Zeintzuk izango dira boluntarioen eskubide eta bete beharrak.

6. Elkartearen estrukturan bere parte hartzea nola gauzatuko da.

7. Boluntarioen ibilbidea elkartearen barruan zein izango da, fase bakoitza (kaptazioa, harrera, fidelizazioa, formazioa, desbinkulazioa,..) zehaztu nola burutuko den eta nor arduratuko den.

8. Boluntarioen estatutua (Boluntariotzaren euskal legeak entitateek boluntarioen estatuta edukitzea eskatzen du).

9. Boluntarioen kudeaketara bideratuko diren baliabideak, pertsonanak, espazioak,…

10. Aipatu nahi den beste edozein puntu.

Zer da natura sexualeko aurrekari penalen ziurtagiria? Nola tramitatu daiteke?

2016ko martxoaren 1etik beharrezkoa da adingabekoekin lan egiten duten langile edota boluntario guztiek adingabekoekin lan egiteko aurrekari penalen ziurtagiria ateratzea Adingabeak babesteko legeak eta boluntariotza lege berriak eskatzen duten bezala. Helburua adingabekoak babestea da eta arrisku egoerak saihestea.

Oraindik tramitea bete ez baduzu, EGKn ziurtagiria ateratzeko aurreko sarrera osatzen duten aukera berriak topatu ditugu.

 

Nola lortu ziurtagiria (formularioa)

 

  • Justiziako Lurralde Gerentzietan. Euskal Herri mailan Bilbon eta Iruñan dute egoitza. Beherago azaltzen diren bi bulego hauetara hurbilduta modu presentzialean egin dezakezu kudeaketa eta ziurtagiria momentuan lortu. Horretarako, formularioa behar den bezala bete eta N.A.Naren fotokopia besterik ez duzu eraman behar.

          Justiziako Lurralde Gerentzia (Bilbon)
          “Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)”
          Elcano,9, 7ª
          48071-Bilbao
          Teléfono: 944245418

          Justiziako Lurralde Gerentzia (Iruñan)
          “Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)”
          Virgen del Puy, 1
          31071-Pamplona
          Teléfono: 848424023
          Email: gerencia.pamplona@mju.es

 

  • Gobernuko ordezkaritza eta azpiordezkaritzetan. Bulego bilatzailea esteka honetan duzu. Esaterako, Bilbo eta Iruñako ordezkaritzez gain Gasteizen eta Donostian azpiordezkaritza bulegoak daude (modu presentzialean) eginbeharreko gestioak errazten dituztenak Bilbon zein Iruñara joan behar izatea ekidinez. Hauek dira bulegoak:

 

          Gobernuko Gipuzkoako azpiordezkaritza (Donostian)
          PIO XII Plaza 6, Donostia
          Teléfono zenb.: 943989000

 

  • Posta bidez. Kasu honetan, formularioa behar bezala bete beharko duzu eta honekin batera N.A.N-aren FOTOKOPIA KONPULTSATUA (konpultsatzeko, funtzionario batek egin behar du; udaletxean, udaltzaingoan… ). Gutunazala prest izatean, hartzailea zehaztu behar da: Justiziako Lurralde Gerentziak, Bilbo edo Iruña kasu honetan. Zure eskaera jaso bezain laster SMS bat helduko da zure mugikorrera. bertan ematen dizuten kodearekin zure ziurtagiria lortuko duzu interneten bitartez. PDF dokumentu bat izango da eta behar beste aldiz erabili ahal izango duzu.

                        

  • Eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuaren bitartez. Eskaera eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuaren bitartez egin daiteke. Horretarako formularioa behar bezala bete eta N.A.N.aren fotokopia originalarekin batera eraman behar da bertan ziurtatzeko. Zuzenean zerbitzutik helarazten dute eskaera Justiziako Lurralde Gerentziara. OSO GARRANTZITSUA DA HARTZAILEAREN HELBIDEA ZEIN DEN ZEHAZTEA (BILBO edo IRUÑA ) kasu batzuetan madrilera bidali dituzte eskaera eta ez dira heldu. Ziurtagiria lortzeko posta bidez bezala, eskaera jasotzen dutenean zure mugikorrera SMS bat helduko da eta webgunearen bitartez jasotako kodea sartu eta zure ziurtagiria lortuko duzu PDF formatuan beharbeste aldiz inprimatu eta erabiltzeko.

 

  • Internet bitartez. Eskaera on-line egitea da biderik azkarrena baina horretarako N.A.N. irakurgailu bat behar da eta dokumentuaren pasahitza eskura izatea.

         

          Iturria: EGK

Zer egin dezakegu administrazio publikoan eskaturiko dirulaguntza bat ukatzen badigute, eta erabaki hori bidezkoa ez dela iruditzen bazaigu?

Administrazio publikoaren dirulaguntza deialdi batean, eskaera burutu badugu eta erresoluzioa ateratakoan, dirulaguntza egokitu ez bazaigu, eta erabaki hori bidezkoa ez dela izan iruditzen bazaigu, erabaki horri aurre egiteko tresna bat gorako errekurtsoa da.

Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.

GORAKO ERREKURTSOAREN EREDUA

Cookie-ak testu artxibo txikiak dira, zure ordenagailuan deskargatzen direnak webgune batera sartzen zarenean, web gunearekin interaktibitatea errazteko. más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close