Iturria: Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokia.

SARRERA.

Aurreko apirilean Euskadiko Hirugarren Sektoreko Erakundeen Errolda martxan jartzen duen dekretua argitaratu zen. Errolda honek 6/2016 legean aurreikusitakoa garatzen du, Hirugarren Sektore Sozialaren finkapenean beste pausu bat da, eta sektorea osatzen duten erakundeen ezagutza eta publikotasuna laguntzen ditu.

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Legearen iragarpena 2016an mugarri bat izan zen erakundeentzat eta sektorearentzat orokorrean; bertan lehenengoz eman zen hirugarren sektore sozialaren definizio positibo bat (zer den, eta ez bakarrik zer ez den): hirugarren sektore sozialak ekimen eta eskuhartze sozialeko erakundeak bateratzen ditu.

6/2016 Legeak adierazten duenez, Euskadiko hirugarren sektore soziala osatzen duten erakundeek honako ezaugarri hauek dituzte: legezko egitura eta nortasun juridikoa dute, eta beren figura juridikoari dagokion erregistroan inskribatuta daude; borondatezko ekintzakoak dira; irabazi-asmorik ez dute; pribatuak dira eta beren burua gobernatzen eta kudeatzen dute; egoitza Euskadin dute eta jarduera Euskadin gauzatzen dute; eta helburu nagusia dute sustatzea inklusio soziala, garapenerako lankidetza eta zaurtasun, bazterketa, ezberdintasun, babesgabetasun edo mendetasun egoeran dauden pertsona, familia, kolektibo edo komunitateen eskubideen erabilera efektiboa; horretarako, esku-hartze sozialeko jarduerak gauzatzen dituzte, eta halakotzat hartzen dira zerbitzu sozialak, enplegurako sarbidearen sustapena eta pertsona horien inklusio soziala bultzatzeko jomuga duen beste edozein jarduera, barruan sartuta esparru, politika eta sistemen elkarreragin-guneetan xede horrekin gauzatutakoak, esate baterako gune soziolaboralean, soziohabitazionalean, sozioedukatiboan, soziosanitarioan, soziojudizialean edo soziokulturalean, edo beste batzuetan.

INFORMAZIO GEHIAGO

 

EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO ERAKUNDEEN ERROLDAN INSKRIBATZEKO PROZEDURA

1.- Nola inskribatu- Eskaera elektronikoa

Tramitazioa elektronikoki egin behar da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza elektronikoan:

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Errolda – Eusko Jaurlaritza

Identifikazio elektronikorako bitartekoak hemen azaltzen dira:

Identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoak – Egoitza elektronikoa – Euskadi.eus

2.- Nork egiten du eskaera elektronikoa

Eskaera pertsona fisiko edo pertsona juridikoaren txartelarekin egin daiteke.

Pertsona fisikoaren txartelarekin egin ezkero, eskaeran adierazi behar da ordezkari bezala egiten dela, eta zein erakunde ordezkatzen den.

3.- Zer inskribatzen den – Erroldaren edukia

Eskaera elektronikoa egiterakoan erakundeak honako datuak emango ditu:

a) Erakundearen izena
b) Bere izaera juridikoari dagokion erregistroko inskripzio zenbakia
c) Identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ).
d) Gizarte egoitza
e) Erakundearen helburuak
f) Jardueraren lurralde-eremua
g) Ordezkari legala
h) Erakundearen giza baliabideak, kontratatutako pertsona kopurua eta boluntario kopurua adieraziz (datu eguneratuak).

Eskabidearekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa:
a)Eskabidea izenpetzen duenaren ordezkaritzaren egiaztagiria.
b)Estatutuen kopia.
c)Izaera juridikoari dagokion erregistroko inskripzio-ziurtagiria.
d)Gobernu-organoa osatzen duten pertsonen nortasuna adierazten duen ziurtagiria.
e)Erakundearen giza baliabideak egiaztatzen dituen ziurtagiria, kontratatutako pertsona kopurua eta boluntario kopurua adierazita (datu eguneratuak).

Aurreko b), c) eta d) ataletan azaldutako dokumentazioa ez da aurkeztu behar erakundea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren menpe dagoen erregistro publiko baten inskribatuta dagoenean.

Irizpide orokorra erakundeei erroldan inskribatzea erraztea da. Beraz, Administrazioak lortu ahal duen dokumentazio guztia ez da aurkeztu behar.

INFORMAZIO GEHIAGO

 

BOLUNTARIOTZA ERAKUNDEEN ERROLDA OROKORRA

Erakundea Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erroldan inskribatzen denean, ofizioz mugituko da Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrera, honek konprobatu dezan bertan inskribatzeko baldintzak betetzen diren, eta inskripzioa egin dezan.

Inskripzioa egiteko dokumentaziorik falta ba da, aurreko puntuan azaldu den bezala, erakundeari eskatuko zaio behar den dokumentazioa.

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erroldan inskribatzen diren erakunde guztiak ez dituzte Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrean inskribatzeko baldintzak beteko.

Era berean, erakundeak ez ba du Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrean inskribatu nahi, ez du eskaera erantzun behar, eta zuzentzeko epea gainditu ondoren, espedientea artxibatuko da.

INFORMAZIO GEHIAGO

Las Cookies son fragmentos de código que se instalan en el programa navegador del visitante para facilitar la interactividad personalizada con la página web. Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close